Zorgverzekeringen 2017

Voor het nieuwe jaar gaat er weer het een en ander veranderen in de zorgverzekeringen en vergoedingen. U heeft vast wel de berichten in de media en op tv over de veranderingen mee gekregen. Wij proberen u op deze manier optimaal te informeren over wat de veranderingen zijn en wat de beste zorgverzekeringen voor u zijn op het gebied van fysiotherapie. Polissen waarbij een fysiotherapeut gestimuleerd wordt om minder te behandelen, terwijl de verzekerde juist heeft gekozen voor een ruime dekking omdat hij op die manier verwacht aanspraak te kunnen maken op meer behandelingen, kunnen wij niet positief aanbevelen.

De behandelindex
Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars bepalen zelf deze behandelindex, de indexen verschillen dus per zorgverzekeraar en worden niet duidelijk inzichtelijk gemaakt. Dat is lastig.

Door deze behandelindex zijn fysiotherapeuten soms, bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe.

Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd vanuit, o.a. het beroepsveld.

Bij de analyse van de polissen voor 2017 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen 2017 die worden aanbevolen vanuit onze beroepsvereniging is dus géén sprake van behandelindexen.

Komende weken zullen we alle clienten met vragen over de zorgverzekeringen 2017 helpen en adviseren over hun zorgverzekering.

Voor meer informatie over zorgverzekeringen 2017 kunt u terecht op www.defysiotherapeut.com

About the author

Leave a Reply