De Voorste Kruisband Blessure (VKB) Deel 3

26-03-2024
De Voorste Kruisband Blessure (VKB) Deel 3

Zoals beschreven in deel twee van deze blog is het niet mogelijk om na voorste kuisband (VKB) letsel weer helemaal ‘’terug te keren bij de oude situatie’’. Daarom ligt de focus ook niet op terugkeren  naar de oude, maar op het ontdekken van de nieuwe situatie. Door te verkennen waar de nieuwe mogelijkheden liggen kan de cliënt niet alleen de gewenste doelstellingen behalen maar mogelijk ook het risico op recidief reduceren. Aangezien de cliënt als enige weet en voelt wat er daadwerkelijk veranderd is en hoe dit een effect heeft op het herstel, is de input van de cliënt essentieel in het proces. Daarom zal onze rol als (sport)fysiotherapeut meer veranderen in een samenwerkende dan een puur sturende rol. Maar wat hoe ziet zo’n proces er dan uit?

 We starten met het einde. Hiermee wordt bedoeld dat eerst helder moet zijn wat de einddoelstelling is en in welke context deze doelstelling behaald dient te worden. Zo zal het eindpunt van een voetballer er anders uitzien dan dat van een korfballer. Vanuit het eindpunt kan worden terug geredeneerd om op die manier het vertrekpunt te bepalen (zie afbeelding 1).Nadat in overleg tussen cliënt en therapeut is bepaald welke doelstelling er in welke context behaald dient te worden, zal de inhoud van het traject worden besproken. Het voorste kruisband traject is grofweg opgedeeld in vier fasen met bijbehorende zogenoemde ‘’milestones’’, welke ongeveer overeenkomen met een aantal maanden in de revalidatie. De criteria, behorend bij de milestones zijn leidend, níet de maanden. Dit betekent bijvoorbeeld dus, dat ook al is iemand drie maanden aan het revalideren, als de criteria voor return-to-running niet behaald zijn- nog niet gestart kan worden met hardlopen. De criteria rondom de milestones zijn bepaald aan de hand van recente (wetenschappelijke) kennis rondom de revalidatie na een vkb reconstructie. Echter is deze kennis niet belangrijker dan de relevante persoonlijke- sociale en contextuele factoren. De combinatie van deze factoren zal dus bepalen of iemand klaar is om naar de volgende milestone te gaan.  In afbeelding twee is weergeven welke milestones er, in de meeste gevallen, zijn. Echter zijn ook deze milestones afhankelijk van het type persoon, de relevante context en welke doelstellingen er worden opgesteld.Tijdens de VKB-revalidatie bij Jip. zal er dus veel gevraagd worden van de cliënt waarin de therapeut zal ondersteunen door het delen van kennis en expertise. Uiteindelijk is het doel om weer zelfstandig te kunnen sporten en participeren in de sociale omgeving. Tevens leidt deze manier van trainen tot meer plezier, betere prestaties en een verminderde kans op recidieven.

Wil je meer weten over onze visie op training, herstel en het VKB-traject. Neem dan vrijblijvend contact op of kom eens langs voor een gesprek en een kop koffie!

Maak nu online jouw afspraak
App met ons voor een afspraak!