Preventief Medisch Onderzoek

23-04-2024
Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)


Jip Regtop Fysiotherapie voert Preventieve Medische Onderzoeken (PMO’s) uit bij bedrijven. Vorige maand hebben we in samenwerking met artsen PMO’s uitgevoerd bij het bedrijf KUBO in Monster.

Wat is het PMO?

Het PMO biedt een uitgebreid onderzoek van de gezondheid van de werknemers, met een focus op het in kaart brengen van relevante gezondheidsindicatoren en het verstrekken van advies met betrekking tot gezondheid, werk en levensstijl. 

Elke werknemer ontvangt een individueel adviesrapport. De werkgever ontvangt een algeheel adviesrapport. Dit adviesrapport bevat waardevolle inzichten en aanbevelingen voor verdere acties ter bevordering van de gezondheid en het welzijn van de werknemers.

Het PMO bestaat uit drie hoofdonderdelen:

1.       Intake Gezondheid, Leefstijl en Werk

Tijdens de intake worden verschillende aspecten van de gezondheid besproken, waaronder fysieke klachten, beweging, voeding, rook- en alcoholgebruik, en werkgerelateerde factoren zoals werkdruk, werk-privébalans, werkplezier en stress. Daarnaast worden bij elke werknemer metingen uitgevoerd van gewicht, spierpercentage, vetpercentage, visceraal vet, buikomvang en BMI.

2.       Onderzoek arts

Het onderzoek met de arts omvat een evaluatie van medicatiegebruik, medische achtergrond en een lichamelijk onderzoek met specifieke aandacht voor hart, longen en ogen.

3.       Uitgebreid bloedonderzoek

Er wordt bloedgeprikt bij de werknemer, dit wordt geanalyseerd in het laboratorium, waarna de arts de resultaten gaat beoordelen. Hierbij worden belangrijke gezondheidsparameters geëvalueerd, waaronder lever-, nier- en schildklierfunctie, cholesterol- en glucosegehalte, en rode en witte bloedcellen. 

Samen bepalen van de inhoud


Samen met het bedrijf bepalen we de inhoud van het PMO. Een PMO heeft geen wettelijk vastgestelde inhoud, maar we hebben drie verschillende PMO samengesteld voor bedrijven. 

Samen kunnen we kiezen wat het best bij het bedrijf past

Waarom zou je als bedrijf een PMO uitvoeren?

Het PMO speelt een cruciale rol bij het vergroten van het bewustzijn van werknemers over hun gezondheid en welzijn. Het biedt een gelegenheid voor werknemers om inzicht te krijgen in hun gezondheidsstatus, risicofactoren te identificeren en advies te krijgen over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren.

Daarnaast draagt PMO bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers door potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en preventieve maatregelen te nemen om deze aan te pakken. Dit kan variëren van levensstijladvies tot ergonomische aanpassingen op de werkplek, waardoor werknemers gezonder en productiever blijven.

Door deze twee aspecten samen te brengen, helpt het PMO niet alleen de werknemers om proactief voor hun gezondheid te zorgen, maar ondersteunt het ook organisaties bij het bevorderen van een gezonde en productieve werkomgeving op de lange termijn.

Wist je dat?

In artikel 18 van de Arbowet staat beschreven dat een werkgever wettelijk verplicht is om zijn werknemers periodiek de gelegenheid te geven een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die het werk heeft voor de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De werknemer mag kiezen of hij hiervan gebruik wil maken.

Met het Preventief medisch onderzoek (PMO) voldoe je aan deze wettelijke verplichting

Wil jij eens sparren over de gezondheid in jouw bedrijf of wil je meer informatie over het PMO?

Neem dan contact op met Paul via paul@fysiojipregtop.nl.

Maak nu online jouw afspraak
App met ons voor een afspraak!